Ledarskap och organisationsutveckling

Företagande och affärsutveckling

Teknik och kommunikation

Hälso-, sjukvård och sociala området

Pedagogik och lärarfortbildning

Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande (CLL) är Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning. Våra kunder är såväl privatpersoner, myndigheter som företag. Vi anser att näringsliv och samhälle skall kunna dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer. Vi verkar också internationellt och Norden är särskilt viktigt för oss. Dina behov som kund är centrala för oss. Välkommen att lära hela livet!

Hitta oss på Facebook

Fler länkar

Våra bloggar

I öppna universitetets blogg skriver vi om vuxenstudier ur olika synvinklar.

Öppna Universitetets blogg

Prenumerationer

Nyhetsbrevet CLLsius hjälper dig att hålla koll på varmt och kallt inom vuxenutbildning och livslångt lärande. Prenumerera

Tidskriften Skärgård utkommer med 4 temanummer per år. Prenumerera

LUMA-center Finland: Åbo Akademi

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande. Målsättningen är att stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga.
LUMA-centret