Dr Barry Glick föreläser i Vasa 26.10 om unga i riskzon

Torsdag 26.10.2017 kl. 12.30-15.30 arrangeras vid Åbo Akademi i Vasa ett seminarium om Aggression Replacement Traning-ART®.

Med fokus på den unga individen

Gästföreläsare är Dr Barry Glick (USA) och rektor, Master Trainer David Kliba (Sverige). Paneldiskussionen modereras av professor Kaj Björkqvist.

Under seminariet behandlas följande teman:

  • Tillämpning av en framgångsrik metod: Så här gör man!
  • Betydelsen av ett förebyggande förhållningssätt
  • Framtiden för barn i riskzon
  • ”Framtidsstaden”: Ett bekymrat perspektiv om hur vi kan misslyckas trots goda intentioner

OBS! Seminariespråket är engelska!

Seminarieavgift: 90 euro (inkluderar förfriskningar)
Anmälningar till seminariet görs på www.cll.fi/anmalan