Utfärd till Örö

Bästa skärgårdsbor och -vänner!

Tidskriften Skärgård utkommer med sin 40. årgång i år, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har grundats för 40 år sedan och föreningen FÖSS (Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry) fyller i år 10 år. Detta vill vi uppmärksamma genom att inbjuda dig till en utfärd till Örö fredagen den 1.9.

Information om Örö:  https://visitoro.fi

Bindande anmälningar via denna länk senast den 18.8: https://survey.abo.fi/lomakkeet/9063/lomake.html

Kostnaden för resan, 30 e, betalas kontant under resans gång så ta kontanter med.

Notera att avfärden är från Kasnäs kl. 10.45! Behov av samåkning meddelas i anmälningsblanketten  likaså om man har möjlighet att erbjuda andra skjuts. De anmälda kontaktas om detta några dagar innan.

Tidtabell & program:

Start från Kasnäs kl. 10.45

Lunch på Örö kl. 12.15-13

Miniseminarium om jubilarernas historia, samt om skärgårdens och den skärgårdsrelaterade forskningens framtid kl. 13-15.  Välkomstord av Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Guidad vandring på ön kl. 15-16.30

Avfärd till Kasnäs kl. 16.50 (i Kasnäs ca kl. 18)

VÄLKOMMEN!

Vänliga sensommarhälsningar

Nina Söderlund, Skärgårdsinstitutet vid ÅA
Tfn 050-527 8180

Tiina Johansson, FÖSS
Tfn 040-7042538