CLLsius – Nyhetsbrev för livslångt lärande 472017

Läs nyhetsbrevet på webben

Ur innehållet

Ledare: Proffs och amatörer i alla läger
Den senaste tidens avslöjanden om sexuella trakasserier visar att mänskliga blindskär och klavertramp tycks vara mer regel än undantag. Sprickor i den professionella hållningen syns i alla läger, skriver direktör Torbjörn Sandén.

Hjälper unga med förebyggande pedagogik
Att vara ung i dagens digitaliserade värld kan medföra risker. Sociala färdigheter måste tränas upp och handledning behövs i allt större grad för alla barn och ungdomar.

Berättelser ger ökad förståelse för upplevelser av sjukdom
”Dom kommer aldrig att förstå vad det är du går igenom.”  CLL:s Maria Johansson forskar om upplevelser av livet med diabetes typ 1.

Skrivande som en övning i närvaro
Läs ett utdrag ur texten ”När bara morgondagen ser” av Ingrid Weckström ur Antologin Människohundarna, som utkommit inom ramarna för kursen Litterärt Skapande VII.

Jobb!-projektet hjälper högutbildade arbetslösa
Karriärplanering, modifiering av CV, råd för ansökningar och utbildningar i nya arbetssökningsmetoder strävar till att förbättra sysselsättningen bland högutbildade.

Aktuellt

Åbo Akademi fyller 100 år
Öppna universitetet har utsett årets vuxenstuderande, Rina Blomqvist

Utbildningar och seminarier

Nya språkstigar trampas upp i Österbotten
Nätverkar för ungdomarnas bästa
Studenters skrivande i fokus
Kamratrespons vid språkgranskning