Vuxnas motiv att börja studera är olika. Du kanske vill utveckla din yrkeskompetens och framskrida i karriären. En del önskar slutföra studier som blivit på hälft och andra studerar för nöjes skull. Ibland kan hot om arbetslöshet vara en orsak till att vuxna börjar studera. Vilken din orsak till att studera än är berikar studier ditt liv som vuxenstuderande. Studier i vuxen ålder erbjuder nya sociala kontakter och bidrar till personlig utveckling och ökat välmående.

Vuxenstudier planeras utgående ifrån vuxnas behov och livssituation. Du kan delta i studier inom ramen för ditt arbete, vid sidan av arbetet eller på din fritid. Utbildning erbjuds dagtid, på kvällar och veckoslut. Du kan välja den studieform som passar dig bäst. Det är också möjligt att studera på distans genom flerforms- eller nätstudier.

Vuxna som är yrkesverksamma och önskar studera mer koncentrerat kan ansöka om studieledighet, alterneringsledighet eller deltidsarbete.

För vuxna som studerar finns många olika alternativa finansieringsformer och ekonomiskt stöd att tillgå. Utbildningen kan bestå av frivillig utbildning, läroavtalsliknande utbildning, personalutbildning på arbetsplatsen eller arbetskraftspolitisk utbildning.  Arbetsmarknadssituationen inverkar på finansieringen av studierna och valet av utbildningsform för vuxenstuderande.