Som vuxenstuderande vid CLL har du tillgång till Yrkeshögskolan Novias eller Åbo Akademis bibliotekstjänster på alla campus. Du kan söka material och förnya lån i de nätbaserade bibliotekskatalogerna . Utöver de tryckta samlingarna finns också elektroniska resurser tillgängliga. Om du har frågor eller behöver hjälp med informationssökning, kontakta de enskilda biblioteken.

Yrkeshögskolan Novia erbjuder bibliotekstjänster på alla sina Campus. I Vasa är biblioteket en del av Tritonia, som är högskolornas gemensamma bibliotek och lärcenter. Tritonia upprätthålls av Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Svenska handelshögskolan.

Åbo Akademis bibliotek fungerar både i Åbo och i Vasa, i Vasa som en del av Tritonia. Åbo Akademis bibliotek är ett vetenskapligt bibliotek, som betjänar anställda och studerande vid akademin. Åbo Akademis bibliotek är även ett offentligt bibliotek, som är öppet för alla.
Närmare information om hur du skaffar ett bibliotekskort till Novias bibliotek på de olika orterna hittar du på http://www.novia.fi/bibliotek/ och på http://www.tritonia.fi/sv/bibliotekskort
För öppettider och närmare uppgifter om Åbo Akademis bibliotek, se http://www.abo.fi/bibliotek