Öppna universitetet och öppna yrkeshögskolan

Det öppna universitetet (öpu) är en studieform inom vuxenutbildningen som ger vem som helst möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Den öppna yrkeshögskolan (öpy) är på motsvarande sätt öppen för alla och erbjuder möjlighet till studier på yrkeshögskolenivå. Öpy-kurser ordnas främst i form av kvotplatser inom ramen för yrkeshögskolans ordinarie utbildningar.

Målet med öpu är att främja tillgänglighet och jämställdhet inom utbildningen. Verksamheten organiseras enligt principerna om öppenhet (i antagningen) och motsvarighet (med universitetets grundutbildning). Öpu:s kurser motsvarar vanligen grund- och/eller ämnesstudier och arrangeras i samarbete med institutionerna vid universitetet. Öpu-kurser förverkligas i egen regi samt i samarbete med andra utbildningsenheter i Svenskfinland.

Öppna universitetsleden

Öppna universitetsleden, öpu-leden, innebär antagning till Åbo Akademi för examensstudier på basis av avlagda studier inom det öppna universitetet. Öpu-studier kan fungera som förberedelse för akademiska examensstudier. Ansökan till examensstudier görs inom den årliga allmänna antagningen till Åbo Akademi. http://www.abo.fi/student/opuleden

Nätkandstudier

Öppna universitetets primära målgrupp är vuxna som inte är inskrivna vid något universitet. Målgruppen är geografiskt utspridd. Verksamheten ordnas därför till stora delar genom flexibla studiearrangemang som beaktar studerandes behov beträffande arbetsformer, studietakt och tidsplanering. För att möjliggöra målmedvetna studier på distans har vi utvecklat kandidatstudier på nätet. För att avlägga kandidatexamen krävs att den studerande söker in till Åbo Akademi, t.ex. via öppna universitetsleden.  http://www.abo.fi/student/natkand

Öppna yrkeshögskolestigen

Inom den öppna yrkeshögskolan fungerar ”stigen” på samma sätt som Öpu-leden inom öppna universitetet. Studier avlagda inom öpy är en viktig inkörsport till utbildningsprogram inom olika program på yrkeshögskolan.