Vuxna som är yrkesverksamma och önskar studera målinriktat kan ansöka om studieledighet, alterneringsledighet eller deltidsarbete.

För vuxna som studerar finns olika alternativa finansieringsformer och ekonomiskt stöd att tillgå. Utbildningen kan bestå av frivillig utbildning, läroavtalsliknande utbildning, personalutbildning på arbetsplatsen eller arbetskraftspolitisk utbildning. Arbetsmarknadssituationen inverkar på finansieringen av studierna och valet av utbildningsform för vuxenstuderande.

Beviljande av utbildningsstöd och storleken på stödet är beroende av flera olika faktorer, såsom den studerandes utbildnings- och arbetshistoria, samt val av utbildningsform.

Närmare information om vuxenstudier och olika stödformer:

Vid Yrkeshögskolan Novia sköts studiestödsärenden av studiestödsnämndens sekreterare Isabella Alén, tfn +358 (0)19 224 8135, studiestodsnamnden(a)novia.fi