Leppänen, Ann-Sofie

FD, utbildningsplanerare
Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Fabriksgatan 2 20500 Åbo
+3582 215 4544
ann-sofie.leppanen(a)abo.fi