Saarinen, Majlen

PM, utbildningschef
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2 20500 Åbo
+3582 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

Kompetensområden
– studievägledning och studieplanering
– kandidatstudier på nätet
– ansökan om studierätt via ÖPU-leden
– validering av befintlig kompetens, AHOT
– lära i arbetet, WBL
– prognostisering