Söderlund, Nina

PM, projektkoordinator, utb.planerare
Ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp, skärgårdsbo
Fabriksgatan 2 20500 Åbo
+35850 527 8180
nina.soderlund(a)abo.fi

Kompetensområden:
– regional utveckling och samverkan, särskilt glesbygd och skärgård
– nordiskt samarbete
– kommunala frågor, tvåspråkighet & språkbad
– vuxenutbildning och undervisning (Skärgårdskunskap, Europakunskap, WBL/AHOT, flexibla studier och FLEXarbete)
– projektplanering och –ledning
kvinnors företagande