Ibland är det bättre och effektivare att anpassa en utbildning efter ett specifikt behov inom just ert företag eller er bransch. Ifall en större grupp medarbetare i er organisation har behov av kompetensutveckling kan vi skräddarsy en workshop, ett seminarium eller en utbildning anpassad just för er.

Berätta för oss om era kompetensutvecklingsbehov. Vi tar gärna fram förslag på hur en skräddarsydd utbildning för er kunde genomföras. Genom att se på vårt arkiv med tidigare genomförda utbildningar kan du få inspiration att planera vidare.

Ledarskap i förändring

Avgörande framgångsfaktorer för dagens företag är ledarskapskompetens – förmågan att kunna leda sig själv, personalen och verksamheten.

Vi erbjuder ditt företag ledarskapsutbildning med följande inriktning och uppläggning:

• Professionell och personlig kompetensutveckling genom att identifiera och utveckla det personliga ledarskapet

• Nya insikter i moderna trender inom bl a försäljning och marknadsföring, ledarskap, teamarbete, förändringsberedskap, projektledarskap, effektiv kommunikation

• Ett unikt gemensamt forum för inlärning och kreativt erfarenhets-, kunskaps- och idéutbyte

• En gemensam utvecklingsprocess för företagets nyckelpersoner

• Verktyg för att utveckla den egna organisationen, den egna arbetssituationen och sig själv

Kontaktuppgifter

Westerén, Kristina

Kreativa processer – Innovativa miljöer – Nyskapande ledarskap

Innovationer och kreativitet är ord man gärna använder då man talar om företagsutveckling – men är företaget i verkligheten öppet för kreativa processer? Vad innebär kreativitet i företagssammanhang? Hur tar sig kreativiteten uttryck inom företaget och utåt? Använder vi ord och symboler på ett medvetet sätt eller strör vi dem omkring oss som socker på gröten?

Hur kan man skapa ett utrymme som gynnar kreativiteten utan att rubba verksamhetsstrukturen? Är det ens möjligt? Vad kan en bildkonstnär lära oss om arbetsprocesser? Eller en skådespelare om disciplin? En dirigent om ledarskap?
Blir du nyfiken? Provocerad? Får du lust att vara med om någonting nytt?

Vi erbjuder ditt företag nytänkande med följande teman:
• Kreativa processer

• Symboler, bilder & tolkning

• Kommunikation med publiken (kunden); drama, dans, musik, dikt

• Ursprung och identitet, vad uttrycker föremålen?

Kontaktuppgifter

Westerén, Kristina

Kvalitet och ansvar

Företag kommer idag allt mer i kontakt med kunder och/eller leverantörer som ställer krav på både sociala och miljömässiga aspekter av verksamheten. Till vilken nytta kan verktyg som kvalitets- och miljöledningssystem vara för ett företag som vill ta sitt sociala och miljömässiga ansvar? Vad innebär due diligence och due care ur miljösynvinkel? Vilket ansvar har vi och vad behöver vi veta om våra produkter och tjänster?

Vi erbjuder ditt företag utbildning med följande innehåll:
• Kvalitetsbedömning och miljöledningssystem

• Den nya kunden – vilka är kraven? Känn din miljömedvetna kund!

• Case studies

• Miljölagstiftning för företag

• Miljöstrategier och hållbar utveckling

• Socialt ansvar, företagsetik

Kontaktuppgifter

Suomalainen, Sinikka

Intercultural Skills

Internationell affärsutveckling, försäljning och förhandling med utländska partners kräver medvetenhet om likheter och olikheter i affärskultur och förhandlingspraxis. Det är väsentligt att ha praktisk kunskap om affärskulturer, nationella särdrag samt likheter och olikheter i finsk respektive internationell affärspraxis.

Vi erbjuder ditt företag utbildning med följande innehåll:
• Intercultural Knowledge and Sensitivity

• Interpersonal Relations

• Strategies and techniques for effective cross-cultural communications

• Diversity management

• Team building

Kontaktuppgifter

Kronqvist, Anita