Personalens kontaktuppgifter

Här kan du ställa en fråga till oss

Centret för livslång lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Noviaenheten (karta)

Nyberg-Sundqvist, Åsa, tf. vicedirektör för CLL
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
Tfn +358 (0)6 328 5300

Vasaenheten (karta)

Sandén, Torbjörn, enhetschef och direktör för CLL
Strandgatan 2
65100 VASA
Tfn +358(0)6 324 7455

Åboenheten (karta)

Engblom, Tina , enhetschef, vicedirektör för CLL
Fabriksgatan 2
20500 ÅBO
Tfn +358(0)2 215 4665