LUMA-center Finland vill stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga. Nytt och forskningsbaserat lärande inom vetenskap och teknologi riktar in sig på hela utbildningsspektret, från förskola till gymnasiet. Målsättningen är att uppmuntra till högskolestudier inom dessa ämnesområden. LUMA-center Finland fungerar som en paraplyorganisation för regionala LUMA-centra placerade vid flertalet finska universitet. LUMA-center Finland inledde verksamheten år 2013.

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL).

Styrgrupp LUMA-center Finland: Åbo Akademi

Ronald Österbacka, prof. fysik, ordförande – även medlem i LUMA-center Finlands styrelse
Tina Engblom, vicedirektör CLL
Kirsti Hemmi, prof. matematiska ämnenas didaktik – suppleant för R. Österbacka i LUMA-center Finlands styrelse
Reko Leino, prof. organisk kemi
Bengt-Johan Skrifvars, verksamhetsledare (LUMA-center Åbo Akademi/RC)

Koordinator och informationsansvarig: Ann-Sofie Leppänen

Aktuellt

Aktuella händelser på skolresurs.fi
eller
(tills vidare endast på finska) LUMA-center Finland

MAOL-dagarna i Åbo 6-7.10.2017

Forskarnatten och Vetenskapsdagarna 2017 i Åbo 29-20.9.2017

Nationella LUMA-dagar i Helsingfors 22-24.5.2017

LUMA-seminarium i Vasa 4.5.2017: Helhetsskapande undervisning i den nya läroplanen— perspektiv, betraktelser och konkreta exempel

StarT_80px* Projektet StarT
StarT är ett mångvetenskapligt fenomenbaserat projekt riktat till skolor, daghem, hobbygrupper och familjer. Ledorden är aktivitet och rörlighet där vetenskap kombineras med konst och idrott.
Anmäl din grupp/klass/familj till StarT fram till oktober 2016. Du kan också anmäl dig som en StarT-ambassadör, StarT-sponsor eller StarT-samarbetspartner.
Under en evenemangsserie i ”science fair-anda” kommer kreativa modeller och inspiratörer att belönas.
StarT är LUMA-center Finlands bidrag till jubileumsåret Finland100.

* LUMA-center Finland: Åbo Akademi invigdes officiellt torsdag 5 november 2015.

LumaInvigning05112015_3_webbPå bilden: Jaani Tuura från Sydvästra Finlands LUMA-center uppvaktar Tina Engblom (CLL), Minna Boström (Resurscentret) och Ronald Österbacka (ordförande i ÅA:s LUMA-center) med blommor.

Pågående projekt:

LUMA-FINLAND Utvecklingsprogram för 6-16-åringar

 • Projektledare vid Åbo Akademi:  Bengt-Johan Skrifvars och Katarina Drugg (ekonomi), CLL
 • Pilotprojekt:
  • Utforskande matematik: lärande, lärteknologi och arbetsliv
   • På jakt efter gömda dimensioner i matematikundervisningen – Ann-Sofi Röj-Lindberg, universitetslärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
   • MAT(É)-TEMA(T) – Ann-Sofi Röj-Lindberg
   • Utveckling av kreativt tänkande i skolmatematiken – Lars Burman, lektor vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • Utforskande naturvetenskap och omgivningslära: lärande, lärteknologi och arbetsliv
  • Från skogen till mikroskopet – Helen Cooper, forskardoktor vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  • Öppna laborationer i kemi – Berit Kurtén, akademilektor vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 • Teknologifostran: programmering, robotkunskap och informationssamhället
  • Mångsidig programmering – Linda Mannila, projektledare vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  • DigiSmart – Linda Mannila

LUMA-center Åbo Akademi är  placerat vid Centret för livslångt lärande.
Administrativt ansvarig: vicedirektör Tina Engblom, enhetschef

En stor del av verksamheten inom LUMA-center Finland: Åbo Akademi sker genom eller i samarbete med:
Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan (RC)

RC är ett tidsbundet projekt t.o.m. 31.12.2018, placerat vid Centret för livslångt lärande.

RC-logo_300px