19
sep

Insändare: Digitalisering i skolan kan hanteras

Insändaren har publicerats i Åbo underrättelser 19.9.2017
http://www.abounderrattelser.fi/news/2017/09/insandare-digitalisering-i-skolan-kan-hanteras.html

Insandare19092017_800px

Från vänster: John Henriksson, Camilla Forsberg, Torbjörn Sandén

Digitalisering omfamnar ett brett spektrum av ideal, mål, innehåll, färdigheter och teknologier. Ett blurrigt spektrum, i vilket politiska mål (likvärdighet), tekniska lösningar (lärplattformer) och pedagogiska utmaningar (multilitteracitet) utmanar och kompletterar varandra.

Regeringsprogrammets beskrivning av digitalisering är en salig blandning av principer, mål, processer, miljöer, möjligheter och förhoppningar. Pedagogiken skall förnyas. Bland annat genom ett utvecklingsprogram för lärarutbildning och fortbildning. Programmet är i full gång, organiserat som ett nationellt nätverksarbete, med förväntan om att genom deltagande och delaktighet åstadkomma en innovativ försökskultur.

Digitaliseringen är komplex mångfacetterad och dynamisk. Den är svår att hantera ”ovanifrån” genom de strukturer eller styrnings- och planeringsprocesser som kännetecknat välfärdsstaten. Ingen kommer att kunna leverera en helhetsbedömning eller ta ett övergripande ansvar, vilket Mannila m.fl. efterlyser (ÅU 7.9.17). Vi får lov att greppa digitaliseringen ”nerifrån och inifrån”, utgående från erfarenheter, kunskaper och färdigheter på gräsrotsnivå, bland lärare i skolor, beslutsfattare i kommuner och forskare på universitet.

Det är ett kollektiv och kollegialt tänkande, reflekterande och handlande som gäller. Med fokus på fostran, lärande och kompetenser. De redan existerande praktiska erfarenheterna från klassrummen, må de vara goda eller dåliga, bör tas vara på.

Digitaliseringselefanten befinner sig redan i klassrummen, vandrar runt i skolkorridorer och på skolgården. Och den måste tämjas där den rör sig. Genom ett brett forskande och utvecklande samarbete mellan elever, lärare, rektorer, tutorlärare, bildningsdirektörer och forskare. I nära samverkan med kommuners IT-avdelningar, utbildningsnämnder och föräldrar.

Delaktighet främjar likvärdighet. Då utmaningarna med teknik hanterats kan ett pedagogiskt kreativt och djuplodande tänkande ta vid.

Det är självfallet en hel del att ta ställning till. Vad skall de digitala verktygen användas till? Skapande och dokumentation eller spel och repetition? Hur hantera säkerheten utan att förlora användarvänligheten? Vilka möjligheter medför övergången från en fysisk bok till digitala läromedel?

I dag agerar utbildningsmyndigheterna genom projektfinansiering och nätverksskapande. Initiativen och aktiviteterna är många. Bothnia Learning Hub (BLH) är ett nystartat utvecklingsprojekt vid Åbo Akademi i Vasa. Dess syfte är att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla skolans verksamhetskultur. Stöda och följa upp utvecklingsarbetet genom forskning. Erfarenheter och modeller från projektet skall spridas till hela skolfältet. Projektet fokuserar på lärarutbildning och lärare på fältet.

Då behoven och intresset för digitalisering varierar bland olika grupper arbetar projektet på tre olika områden. Det ämnar till att öka intresset för och användningen av digitalisering bland samtliga lärare och lärarstuderande. Vidare skall projektet ta vara på erfarenheter hos och stöda de lärare som arbetar aktivt med digitalisering. Ytterligare skapas möjligheter och utrymme för nyskapande experimenterande, för att utveckla sådant som inte ännu finns.

Allt detta skall åstadkommas genom delaktighet och medskapande aktiviteter och processer. I Svenskfinland har vi alla förutsättningar att hantera digitaliseringen på ett framgångsrikt sätt.

Petri Salo
Dekanus, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Yvonne Backholm-Nyberg
Koordinator, Experience Lab, Åbo Akademi i Vasa

Torbjörn Sandén
Direktör, centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

Camilla Forsberg
Fortbildningschef, centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

John Henriksson
Utbildningsplanerare, centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

04
okt

Akademiforum med idrotten i fokus – Richardsson, Ingberg och Portin

I olympiska sommarspelen i Paris 1924 tog Finland 37 medaljer och var nästbästa nation. I spelen i Rio de Janeiro 2016 blev det ett brons – och Finland parkerade på 78:e plats i medaljtabellen.
Men behöver vi internationella idrottsframgångar längre? Och om vi vill ha medaljer – hur ska vi nå dit? Kring de här frågorna diskuterar Mikaela Ingberg från Finlands olympiska kommitté och tidigare elitidrottare, Fredric Portin som tillhör värdseliten i orientering och arbetar som tränare samt Camilla Richardsson, en elitidrottare som är i början av sin internationella karriär.

VAR: Akademisalen i Academill, Strandgatan 2, Vasa
NÄR: 4 oktober 2017 klockan 18.00
ANMÄLAN: www.abo.fi/akademiforum/anmalan
MODERATOR: Mikael Nordman, sportchef på Vasabladet

VBL CLL HSS

01
sep

Utfärd till Örö

Bästa skärgårdsbor och -vänner!

Tidskriften Skärgård utkommer med sin 40. årgång i år, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har grundats för 40 år sedan och föreningen FÖSS (Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry) fyller i år 10 år. Detta vill vi uppmärksamma genom att inbjuda dig till en utfärd till Örö fredagen den 1.9.

Information om Örö:  https://visitoro.fi

Bindande anmälningar via denna länk senast den 18.8: https://survey.abo.fi/lomakkeet/9063/lomake.html

Kostnaden för resan, 30 e, betalas kontant under resans gång så ta kontanter med.

Notera att avfärden är från Kasnäs kl. 10.45! Behov av samåkning meddelas i anmälningsblanketten  likaså om man har möjlighet att erbjuda andra skjuts. De anmälda kontaktas om detta några dagar innan.

Tidtabell & program:

Start från Kasnäs kl. 10.45

Lunch på Örö kl. 12.15-13

Miniseminarium om jubilarernas historia, samt om skärgårdens och den skärgårdsrelaterade forskningens framtid kl. 13-15.  Välkomstord av Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Guidad vandring på ön kl. 15-16.30

Avfärd till Kasnäs kl. 16.50 (i Kasnäs ca kl. 18)

VÄLKOMMEN!

Vänliga sensommarhälsningar

Nina Söderlund, Skärgårdsinstitutet vid ÅA
Tfn 050-527 8180

Tiina Johansson, FÖSS
Tfn 040-7042538

21
aug

Anmälning till öppna universitetets kurser

Anmälningsdatabasen öppnas 21.8. senast kl. 9:00.

 

26
okt

Dr Barry Glick föreläser i Vasa 26.10 om unga i riskzon

Torsdag 26.10.2017 kl. 12.30-15.30 arrangeras vid Åbo Akademi i Vasa ett seminarium om Aggression Replacement Traning-ART®.

Med fokus på den unga individen

Gästföreläsare är Dr Barry Glick (USA) och rektor, Master Trainer David Kliba (Sverige). Paneldiskussionen modereras av professor Kaj Björkqvist.

Under seminariet behandlas följande teman:

 • Tillämpning av en framgångsrik metod: Så här gör man!
 • Betydelsen av ett förebyggande förhållningssätt
 • Framtiden för barn i riskzon
 • ”Framtidsstaden”: Ett bekymrat perspektiv om hur vi kan misslyckas trots goda intentioner

OBS! Seminariespråket är engelska!

Seminarieavgift: 90 euro (inkluderar förfriskningar)
Anmälningar till seminariet görs på www.cll.fi/anmalan 

 

 

21
jun

Öppna universitetets kursprogram 2017-18

16
maj

CLLsius – nyhetsbrev för livslångt lärande 2-2017

Nyhetsbrev 2/2017 (16.5.2017)

Du kan läsa om.:

 • Ledare av Torbjörn Sandén: Motivation ökar kunskap
 • Ny kunskap om integration
 • PM Håkan Hemberg har utsetts till årets ÖPU-lärare
 • Språkstudierna tog henne till Moskva
 • Vad betyder arbetsmoral och skitjobb för dig?
 • Åtta tankar om gott projektarbete

Aktuellt

 • Alere i Vasa har invigts 2.4
 • Om broar, troll och asylpolitik – Undra! i Pargas 20.4. Frågor och svar på Youtube

 

12
jun

PM Håkan Hemberg har utsetts till årets ÖPU-lärare

 

Hemberg1_700px

Håkan Hemberg har under flera år varit en omtyckt lärare på de nätbaserade grundstudierna i offentlig förvaltning som erbjuds av det öppna universitetet vid Åbo Akademi. Hemberg har egen erfarenhet av att delta i nätkurser och började sin karriär vid det öppna universitetet år 2007 då han inledde grundstudierna i det ämne som han senare skulle undervisa i. Han har också varit med och utvecklat och byggt upp kurserna då de har uppdaterats. Nätkurserna i offentlig förvaltning, som varje år lockar ett stort antal vuxenstuderande, får genomgående gott betyg av kursdeltagarna. Såväl Hemberg som kursstrukturen uppskattas för flexibilitet gentemot de studerande.

Utbildningschef Majlen Saarinen och planerare Carina Gräsbeck uppvaktade årets ÖPU-lärare den 12 juni i Åbo.

En artikel om Håkan Hemberg i CLL:s nyhetsbrev 2/2012

03
maj

Litterärt skapande utger antologi

Författarutbildning Litterärt skapande meddelade att de utkommer med sin sedvanliga årgångsantologi. https://www.forlaget.com/author/litterart-skapande/

Boken utkommer i augusti https://www.forlaget.com/bocker/manniskohundarna-12-roster/

02
maj

Jörn Donners Finland