22
feb

Akademiforum om skolans och utbildningens utmaningar i en ny världsordning med Bengt Kristensson Uggla

Kristensson Uggla
Bengt Kristensson Ugglas föreläsning väcker frågor om hur skolans uppgifter skall formuleras i det moderna kunskapssamhället, ett samhälle som kännetecknas av spänningar mellan globala utvecklingstrender och lokala livsvillkor.

Bengt Kristensson Uggla är Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap.
Efter föreläsningen följer ett estradsamtal med professor MichaelUljens, Åbo Akademi och universitetslärare Cecilia Björk, Åbo Akademi.

Tidpunkt: 22.2.2018 kl. 18.30
Plats:
 Åbo Akademi, Strandgatan 2, Akademisalen
Evenemanget är gratis.

Anmälan på www.abo.fi/akademiforum/anmalan

Arrangörer är Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande i samarbete med Vasabladet.
Akademiforumarrangörer 2018

21
dec

CLL önskar alla sina studerande, lärare och samarbetsparter en god jul och ett gott nytt år!

Advent Decoration

12
dec

CLLsius – Nyhetsbrev för livslångt lärande 472017

Läs nyhetsbrevet på webben

Ur innehållet

Ledare: Proffs och amatörer i alla läger
Den senaste tidens avslöjanden om sexuella trakasserier visar att mänskliga blindskär och klavertramp tycks vara mer regel än undantag. Sprickor i den professionella hållningen syns i alla läger, skriver direktör Torbjörn Sandén.

Hjälper unga med förebyggande pedagogik
Att vara ung i dagens digitaliserade värld kan medföra risker. Sociala färdigheter måste tränas upp och handledning behövs i allt större grad för alla barn och ungdomar.

Berättelser ger ökad förståelse för upplevelser av sjukdom
”Dom kommer aldrig att förstå vad det är du går igenom.”  CLL:s Maria Johansson forskar om upplevelser av livet med diabetes typ 1.

Skrivande som en övning i närvaro
Läs ett utdrag ur texten ”När bara morgondagen ser” av Ingrid Weckström ur Antologin Människohundarna, som utkommit inom ramarna för kursen Litterärt Skapande VII.

Jobb!-projektet hjälper högutbildade arbetslösa
Karriärplanering, modifiering av CV, råd för ansökningar och utbildningar i nya arbetssökningsmetoder strävar till att förbättra sysselsättningen bland högutbildade.

Aktuellt

Åbo Akademi fyller 100 år
Öppna universitetet har utsett årets vuxenstuderande, Rina Blomqvist

Utbildningar och seminarier

Nya språkstigar trampas upp i Österbotten
Nätverkar för ungdomarnas bästa
Studenters skrivande i fokus
Kamratrespons vid språkgranskning

08
nov

Författare och författarskap 2017 Maria Turtschaninoff och Kjell Westö ”Fantasivärldar och faktiska världar”

Författare och författarskap 2017 (pdf)
tjugotredje årgången av författarserien!

Föreläsningsserie under fyra höstkvällar
kl. 18.30 i Gamla rådhuset i Åbo
Gamla Stortorget 5
Fritt inträde
Servering och bokförsäljning

 • tisdag 17.10 kl. 18.30 Rollspel, rampljus och skuggteater, Joakim Groth och Henrik Jansson
 • tisdag 24.10 kl 18.30 Ingen människa är en ö, Hannele Mikaela Taivassalo och Johanna Holmström
 • tisdag 31.10 kl 18.30 Lek med allvar, Philip Teir och Jolin Slotte
 • onsdag 8.11 kl 18.30 Fantasivärldar och faktiska världar, Maria Turtschaninoff och Kjell Westö
31
okt

Författare och författarskap 2017 ”Lek med allvar” med Philip Teir och Jolin Slotte

Författare och författarskap 2017 (pdf)
tjugotredje årgången av författarserien!

Föreläsningsserie under fyra höstkvällar
kl. 18.30 i Gamla rådhuset i Åbo
Gamla Stortorget 5
Fritt inträde
Servering och bokförsäljning

 • tisdag 17.10 kl. 18.30 Rollspel, rampljus och skuggteater, Joakim Groth och Henrik Jansson
 • tisdag 24.10 kl 18.30 Ingen människa är en ö, Hannele Mikaela Taivassalo och Johanna Holmström
 • tisdag 31.10 kl 18.30 Lek med allvar, Philip Teir och Jolin Slotte
 • onsdag 8.11 kl 18.30 Fantasivärldar och faktiska världar, Maria Turtschaninoff och Kjell Westö
24
okt

Författare och författarskap 2017 ”Ingen människa är en ö” med Hannele Mikaela Taivassalo och Johanna Holmström

Författare och författarskap 2017 (pdf)
tjugotredje årgången av författarserien!

Föreläsningsserie under fyra höstkvällar
kl. 18.30 i Gamla rådhuset i Åbo
Gamla Stortorget 5
Fritt inträde
Servering och bokförsäljning

 • tisdag 17.10 kl. 18.30 Rollspel, rampljus och skuggteater, Joakim Groth och Henrik Jansson
 • tisdag 24.10 kl 18.30 Ingen människa är en ö, Hannele Mikaela Taivassalo och Johanna Holmström
 • tisdag 31.10 kl 18.30 Lek med allvar, Philip Teir och Jolin Slotte
 • onsdag 8.11 kl 18.30 Fantasivärldar och faktiska världar, Maria Turtschaninoff och Kjell Westö
17
okt

Författare och författarskap 2017 inleds med Joakim Groth och Henrik Jansson

Författare och författarskap 2017 (pdf)
tjugotredje årgången av författarserien!

Föreläsningsserie under fyra höstkvällar
kl. 18.30 i Gamla rådhuset i Åbo
Gamla Stortorget 5
Fritt inträde
Servering och bokförsäljning

 • tisdag 17.10 kl. 18.30 Rollspel, rampljus och skuggteater, Joakim Groth och Henrik Jansson
 • tisdag 24.10 kl 18.30 Ingen människa är en ö, Hannele Mikaela Taivassalo och Johanna Holmström
 • tisdag 31.10 kl 18.30 Lek med allvar, Philip Teir och Jolin Slotte
 • onsdag 8.11 kl 18.30 Fantasivärldar och faktiska världar, Maria Turtschaninoff och Kjell Westö
27
sep

CLLsius – nyhetsbrev för livslångt lärande 3-2017

Nyhetsbrev 3/2017 (27.9.2017)

Torbjörn Sandéns ledare

Betydelsefull i Finland

Artiklar

Håkan Hemberg – årets ÖPU-lärare
Interaktivitet och digitala verktyg i undervisningen
Livslång vägledning i fokus
Språkcenterlärare med i digipedagogiskt utvecklingsprojekt

Aktuella utbildningar

Arbetshandledare och organisationskonsulter ger praktisk hjälp
Bli smart på klimat och Östersjön
Programmering i skolan – vad, hur och varför?

19
sep

Insändare: Digitalisering i skolan kan hanteras

Insändaren har publicerats i Åbo underrättelser 19.9.2017
http://www.abounderrattelser.fi/news/2017/09/insandare-digitalisering-i-skolan-kan-hanteras.html

Insandare19092017_800px

Från vänster: John Henriksson, Camilla Forsberg, Torbjörn Sandén

Digitalisering omfamnar ett brett spektrum av ideal, mål, innehåll, färdigheter och teknologier. Ett blurrigt spektrum, i vilket politiska mål (likvärdighet), tekniska lösningar (lärplattformer) och pedagogiska utmaningar (multilitteracitet) utmanar och kompletterar varandra.

Regeringsprogrammets beskrivning av digitalisering är en salig blandning av principer, mål, processer, miljöer, möjligheter och förhoppningar. Pedagogiken skall förnyas. Bland annat genom ett utvecklingsprogram för lärarutbildning och fortbildning. Programmet är i full gång, organiserat som ett nationellt nätverksarbete, med förväntan om att genom deltagande och delaktighet åstadkomma en innovativ försökskultur.

Digitaliseringen är komplex mångfacetterad och dynamisk. Den är svår att hantera ”ovanifrån” genom de strukturer eller styrnings- och planeringsprocesser som kännetecknat välfärdsstaten. Ingen kommer att kunna leverera en helhetsbedömning eller ta ett övergripande ansvar, vilket Mannila m.fl. efterlyser (ÅU 7.9.17). Vi får lov att greppa digitaliseringen ”nerifrån och inifrån”, utgående från erfarenheter, kunskaper och färdigheter på gräsrotsnivå, bland lärare i skolor, beslutsfattare i kommuner och forskare på universitet.

Det är ett kollektiv och kollegialt tänkande, reflekterande och handlande som gäller. Med fokus på fostran, lärande och kompetenser. De redan existerande praktiska erfarenheterna från klassrummen, må de vara goda eller dåliga, bör tas vara på.

Digitaliseringselefanten befinner sig redan i klassrummen, vandrar runt i skolkorridorer och på skolgården. Och den måste tämjas där den rör sig. Genom ett brett forskande och utvecklande samarbete mellan elever, lärare, rektorer, tutorlärare, bildningsdirektörer och forskare. I nära samverkan med kommuners IT-avdelningar, utbildningsnämnder och föräldrar.

Delaktighet främjar likvärdighet. Då utmaningarna med teknik hanterats kan ett pedagogiskt kreativt och djuplodande tänkande ta vid.

Det är självfallet en hel del att ta ställning till. Vad skall de digitala verktygen användas till? Skapande och dokumentation eller spel och repetition? Hur hantera säkerheten utan att förlora användarvänligheten? Vilka möjligheter medför övergången från en fysisk bok till digitala läromedel?

I dag agerar utbildningsmyndigheterna genom projektfinansiering och nätverksskapande. Initiativen och aktiviteterna är många. Bothnia Learning Hub (BLH) är ett nystartat utvecklingsprojekt vid Åbo Akademi i Vasa. Dess syfte är att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla skolans verksamhetskultur. Stöda och följa upp utvecklingsarbetet genom forskning. Erfarenheter och modeller från projektet skall spridas till hela skolfältet. Projektet fokuserar på lärarutbildning och lärare på fältet.

Då behoven och intresset för digitalisering varierar bland olika grupper arbetar projektet på tre olika områden. Det ämnar till att öka intresset för och användningen av digitalisering bland samtliga lärare och lärarstuderande. Vidare skall projektet ta vara på erfarenheter hos och stöda de lärare som arbetar aktivt med digitalisering. Ytterligare skapas möjligheter och utrymme för nyskapande experimenterande, för att utveckla sådant som inte ännu finns.

Allt detta skall åstadkommas genom delaktighet och medskapande aktiviteter och processer. I Svenskfinland har vi alla förutsättningar att hantera digitaliseringen på ett framgångsrikt sätt.

Petri Salo
Dekanus, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Yvonne Backholm-Nyberg
Koordinator, Experience Lab, Åbo Akademi i Vasa

Torbjörn Sandén
Direktör, centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

Camilla Forsberg
Fortbildningschef, centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

John Henriksson
Utbildningsplanerare, centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

04
okt

Akademiforum med idrotten i fokus – Richardsson, Ingberg och Portin

I olympiska sommarspelen i Paris 1924 tog Finland 37 medaljer och var nästbästa nation. I spelen i Rio de Janeiro 2016 blev det ett brons – och Finland parkerade på 78:e plats i medaljtabellen.
Men behöver vi internationella idrottsframgångar längre? Och om vi vill ha medaljer – hur ska vi nå dit? Kring de här frågorna diskuterar Mikaela Ingberg från Finlands olympiska kommitté och tidigare elitidrottare, Fredric Portin som tillhör värdseliten i orientering och arbetar som tränare samt Camilla Richardsson, en elitidrottare som är i början av sin internationella karriär.

VAR: Akademisalen i Academill, Strandgatan 2, Vasa
NÄR: 4 oktober 2017 klockan 18.00
ANMÄLAN: www.abo.fi/akademiforum/anmalan
MODERATOR: Mikael Nordman, sportchef på Vasabladet

VBL CLL HSS