Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) är Svenskfinlands största producent av vuxenutbildning. CLL erbjuder nya samarbetsmodeller för livslångt lärande så att näringsliv och samhälle skall kunna dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer. CLL har ett omfattande samarbete med olika kundgrupper och myndigheter, både nationellt och internationellt. Kundens behov utgör en viktig utgångspunkt i all vår verksamhet. Kvaliteten på våra tjänster byggs på en sakkunnig personal.

Vår mission

Vår målsättning är att genom nära samarbete med arbetslivet och finansiärer i regionen bedriva fortbildnings- och utvecklingsverksamhet så att vi erhåller nöjda kunder och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi strävar efter att våra utbildningar är av så god kvalitet att regionens arbetsgivare anlitar oss för att utveckla sin verksamhet.

CLL i siffror

  • Grundades 1.8. 2009 genom en sammanslagning av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi (1981), Fortbildningscentralen vid Österbottens Högskolan (1993), Fortbildningen vid Yrkeshögskolan Novia. Fr.o.m. 1.1.2015 är Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi en del av CLL.
  • Personal:  ca 70 anställda i Åbo, Vasa, Jakobstad
  • Omsättning: ca 5 milj. euro
  • Studerande inom Öppna högskoleverksamheten: ca 3 000
  • Avlagda studiepoäng inom öppna högskoleverksamheten: ca 25 000
  • Anordnar ca 240 fortbildningsutbildningar per år med drygt 9 000 deltagare
  • Omfattande projektverksamhet: ca 25 projekt per år av vilka flera är EU-finansierade

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)