Aktuellt projekt: Vägledare i samverkan

1.9.2016-31.8.2018

Inom livslång vägledning inriktas fokus numera på att utveckla individens karriärkompetenser eller med andra ord att se vägledningen som en lärande process där vägledarrollen är inriktad på att hjälpa unga och vuxna att göra val gällande sin personliga utveckling, utbildning och karriär. I de nordiska länderna har man olika varianter för vägledningen genom olika faser i livet och här finns potential för att lära av varandra. Projektet Vägledning i samverkan vill ta vara på denna potential och har som övergripande mål att utveckla och stöda vägledarnas yrkeskompetens och professionella utveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverkande. Projektets målgrupp är vägledare, som erbjuder vägledningstjänster inom alla utbildningsstadier och vägledningssektorer.

Under projekttiden kommer fyra seminarier att arrangeras, ett i varje partnerland. Tematiska innehåll för seminarierna är de framtida kompetensbehoven på arbetsmarknaden, samarbete mellan utbildning, vägledning och närings- och arbetsliv och digitaliserade vägledningstjänster. Seminarieprogrammen utarbetas i samarbete mellan parterna och varje projektpart står i tur och ordning värd för seminarierna, som genomförs i form av föreläsningar, diskussioner och workshoppar. I samband med seminarierna ordnas även möjlighet till besök i vägledningscenter och andra organisationer där vägledning ges.

Koordinerande institution Åbo Akademi/CLL

Partner institutioner

  1. Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet (FI)
  2. Vägledningscentrum, Göteborgs stad (SE)
  3. Karriereveiledning, Østfold fylkeskommune (NO)
  4. Ålands landskapsregering (AX)

Nordplus Horizontal