Avslutat projekt: ELiA – Erkännande av lärande i arbetet 2011-2013

1.1.2011-31.12.2013

I projektet ELiA2 går parterna vidare med erfarenheter från ELiA1 och genomför ett gemensamt etableringsprojekt parallellt i Finland, Sverige och Norge. Man kommer att testa reell kompetens, i första hand för behörighet till högskolestudier inom vissa utvalda utbildningslinjer. Viktiga aspekter i valderingen av reell kompetens är hur man kan underlätta för yrkesverksamma att bli behöriga och tillgodoräkningen av arbetserfarenhet i högskolestudier.

Valideringen genomförs med motiverade deltagare från icke-traditionella målgrupper, bland anställda i företag, arbetssökande och personer i arbetsväxling, i samspel med personalutvecklare i företag och arbetsförmedlare tillsammans med kommunala validerare och högskolornas antagningsenheter.

Tyngdpunkten i projektet ligger på validering av reell kompetens för uppnående av behörighet, tillgodoräknande av tidigare erfarenheter med målsättningen att kunna förkorta studierna vid universitet och högskola. Projektet verkar i nära samråd med näringslivet och initiativen till validering ska komma även från företagens sida. Medverkande i projektet är fem högskolor i Finland, Norge och Sverige, medarbetare vid företag som deltar i bedömnings- och utbildningsinsatser, samt arbetslösa och individer i arbetsväxling, som har intresse av att delta i verksamheten.

Medverkande partners är: Högskolan i Bodö, LTU Skellefteå, Umeå universitet, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Akademi Norr, Optima, Skellefteå kommun, Torgar Naeringshage; Boliden Mineral, Brönnöysundsregistrene, OY KWH Mirka Ab, Skellefteå kommuns personalavdelning.

Handledningsplan för validering (pdf)

Utvärdering av projektet ELiA 2 – Erkännande av lärande i arbetet 2 (pdf)

Slutrapport ELiA 2 (pdf)

Identifiering och erkännande av tidigare inhämtad kunskap

Kontaktperson: Saarinen, Majlen

ELiA I har under åren 2008-2009 byggt upp partnerskap mellan kommuner, företag och universitet/högskolor för att arbeta med kompetensfrågor, genom att:

  • öka kunskapen om lärande i arbetslivet, och utarbeta metoder för att erkänna, synliggöra och dokumentera det lärande som sker i arbetet, i företag och samhälle,
  • dela nordiska erfarenheter samt kartlägga och undersöka förutsättningarna i våra regioner för att finna en gemensam nordisk plattform för erkännande av lärande i arbetslivet, samt
  • värdera förutsättningarna för ett etableringsprojekt omkring erkännande och validering av kompetens, som är uppnådd i arbetet, och ge erkännande för den genom validering, med tyngdpunkten på studier vid universitet, i högskola och yrkeshögskola.

Parter i projektet: universitet, högskola, yrkeshögskola, lärcentra, företag och organisationer i Finland, Norge och Sverige. Projektets första del avslutades i juni 2009. Finansiär för projektet var EU genom Europeiskt territoriellt samarbete och Botnia-Atlanticaprogrammet. Projektet har letts av Skellefteå kommun.

Kontaktperson:Drugg, Katarina