Samverkan med samhället

Kompetensutveckling är den viktigaste metoden för att påverka regionernas utveckling i en positiv riktning. Det gäller inte minst för kultur, utbildnings och välfärdstjänster i vårt samhälle. Väl anpassade satsningar befrämjar den regionala näringsstrukturen och sysselsättningen.

Centret för livslångt lärande (CLL) koncentrerar sig på innovationer och kreativitet, flerspråkighet och mångkulturalism, hållbar utveckling, arbetslivsfrågor, företagsamhet, skärgårdsutveckling, kultur och IT-lösningar.
Även Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi som utger tidskriften Skärgård, driver projekt och samordnar den skärgårdsrelaterade forskningen vid ÅA, verkar inom ramen för CLL.

Centret för livslångt lärande initierar och deltar i utvecklingsprojekt för att stärka regionernas kunskapskapital och innovationssystem. CLL erbjuder kompetens både när det gäller format, innehåll och projekthantering. CLL fungerar som brobyggare mellan forskning och undervisning vid Åbo Akademi och det omkringliggande samhället. Detta bidrar starkt till arbetet med att fullgöra ÅA:s samhällsuppdrag.

Vi har breda samarbetsnätverk i Finland och övriga Norden samt Europa, och en nästan 30 års erfarenhet av regional utveckling och utvecklingsprojekt.

Ta gärna kontakt med oss om Du söker en inspirerande och kunnig samarbetspart – också vi vill gärna få nya infallsvinklar och kunna dela med oss!