CLL leder det nationella resurscentret för utbildning i hållbar utveckling inom högskolesektorn. Samarbetsnätverket inkluderar det nationella centret för Baltic University Programme, Keke-foorumi och UniPID-nätverket.

Aktuellt projekt: Baltic University Programme (BUP)

Baltic University Programme (BUP) arrangerar nationella och internationella seminarier och workshops för anställda och studerande inom den högre utbildningen i Östersjöregionen.

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: Keke-foorumi

Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi Keke-foorumi

Maaliskuussa vuonna 2008 perustettiin Suomen korkeakouluille kestävän kehityksen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen foorumi (Keke-foorumi) kahden Opetusministeriön rahoittaman projektin yhteistyönä.

Kontaktinformation:

Aktuellt projekt: UniPID

Finnish University Partnership for International Development (UniPID) is a partnership network between ten finnish universities.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: ESD & Campus Greening

A New Nordic HEI-project: Developing Nordic Networks on Education for Sustainable Development (ESD) and Campus Greening (2012-2013).

The project is financed by the Nordic Council of Ministers.

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: Local Research and Education Hubs- key for sustainability in education

1.9.2015-30.6.2016

The Sustainable Education Project has been developed on the conclusions and challenges defined in the first two phases of Baltic Sea Region Network on Sustainable Development and experience of Latvian Platform for Development Cooperation.

The vision of the project is a society where people collaborate and network globally and regionally to address local sustainable development challenges and are able to find the most appropriate solutions for them.
The main aim of the project is to promote capacities of individuals in development by institutionalizing sustainable multi-stakeholder network by responding to changing development environment and capacity building needs of all stakeholders involved at all levels.
Partners: SWEDESD (Sweden), Charity Information Center “Green Dossier” (Ukraine), Statera (Estonia), Centre for Lifelong Learning (Finland), UNESC chair at Daugavpils University (Latvia), LAPAS (Latvia).

Kontaktinformation:

Avslutat projekt: UE4SD – University Educators for Sustainable Development

1.10.2013-30.9.2016

Stöder universitetslärarnas kompetens i hållbar utveckling i Europa . I nätverket ingår 53 högskolor från 33 europeiska länder.
LIfelong Learning Programme, Erasmus Academic Network. Nätvekret leds av University of Gloucestershire (GB).

Kontaktinformation: