CLL initierar, koordinerar och genomför skärgårdsrelaterade projekt och utredningar inom ramen för Skärgårdsinstitutets verksamhet. Forum för Skärgårdsforskning arrangeras två gånger per år i Skärgårdscentrum Korpoström och fungerar som en mångvetenskaplig mötesplats för forskare och skärgårdsbor.