Aktuellt

Utfärd till Örö 1.9.2017

Forum för skärgårdsforskning: SKÄRGÅRDENS MAT
Vårens Forum för Skärgårdsforskning, som ordnas fredagen den 2.6 kl.10.30-16.00 i Skärgårdscentrum Korpoström, presenterar forskning och kunskap om både traditionell och ny matkultur.

skargard_tidskrift

Klicka på bilden för att komma till tidskriften

Skärgårdsinstitutet vid ÅA (SIÅA) är grundat 1976 och dess viktigaste uppgift har varit och är fortfarande att fungera som utgivare av tidskriften Skärgård, som 2015 utkommer med sin 38. årgång. Utgivningen möjliggörs med stöd från Stiftelsen för Åbo Akademi, medan annan verksamhet (seminarier, symposier, projekt) förverkligas med extern finansiering.

Skärgårdsinstitutet har under år 2011 fått ett nytt reglemente och administrativt blivit en del av Centret för livslångt lärande vid ÅA och Yrkeshögskolan Novia (CLL). http://web.abo.fi/skargarden/ReglementeSIAA.pdf

“Forum för skärgårdsforskning” ordnas sedan 2008 av SIÅA i samarbete med Skärgårdshavets biosfärområde två gånger per år i Skärgårdscentrum Korpoström.  Målsättningen är att föra fram forskning som berör skärgården och erbjuda ett gemensamt öppet diskussionsforum för skärgårdsbor och forskare.

Inom Öppna universitet vid ÅA har i över 10 års tid erbjudits studiehelheten Skärgårdskunskap 25-55 sp, som omfattar 6 olika kurser av vilka de flesta är nätbaserade. Helheten torde vara unik i hela världen. Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp fungerar även som ledningsgrupp för ämnet.

Ta gärna kontakt om ni har tips och idéer som gäller vår gemensamma kära skärgård! Och kom i håg att prenumerera på tidskriften Skärgård eller ge den i gåva åt unga och gamla.


Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, ledningsgruppen 2015-2017:

Ordförande

Utbildningsplanerare, projektkoordinator Söderlund, Nina (ÅA), suppleant vicedirektör Engblom, Tina (ÅA)

Medlemmar

Professor Jan-Åke  Törnroos (ÅA) , suppleant  kommundirektör John Wrede (Brändö kommun, Åland)
Professor Kjell Andersson (ÅA), suppleant intendent Kasper Westerlund (ÅA)
Docent Mikael von Numers (ÅA), suppleant professor Marko Joas (ÅA)
Koordinator Katja Bonnevier (Skärgårdshavets biosfärområde), suppleant utvecklingschef Gunillla Granberg (Kimitoöns kommun)
FM Pia Prost, suppleant skärgårdsombudsman Sami Heinonen (Egentliga Finlands förbund)


Om du har uppslag, frågor eller andra ärenden till Skärgårdsinstitutet, kontakta gärna

Ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp
Söderlund, Nina

Redaktör för tidskriften Skärgård

Prenumerationer och lösnummer: Julin, Anita
Adress: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Planerare för ämnet Skärgårdskunskap
Gräsbeck, Carina


Länkar

Skärgårdshavets Biosfärområde www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi

Skärgårdscentrum Korpoström www.sunnan.fi

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi www.sjohistoriska.abo.fi

Finlands öar – Suomen saaret www.foss.fi

Nordiska skärgårdssamarbetet www.skargardssamarbetet.org