Högskolebaserad fortbildning för dig i arbetslivet

CLL erbjuder högskolebaserad fortbildning riktad till olika yrkesgrupper. Fortbildningen arrangeras i samarbete med Åbo Akademis och Yrkeshögskolan Novias ämnen. Vi erbjuder professionell forskningsbaserad och tvärvetenskaplig utbildning i enlighet med arbetslivets behov.

Fortbildning arrangeras i form av seminarier, kortare och längre kurser och program. CLL erbjuder utbildning för enskilda individer och yrkesgrupper samt skräddarsyr utbildningar för företag och organisationer. Vårt mål är att erbjuda välfungerande och flexibla inlärningsmiljöer. Studierna är anpassade till vuxnas behov av utbildning. Vi utvecklar hela tiden nya flexibla studieformer och utbildningsprogram genom pedagogiska utvecklingsprojekt. Fortbildning av läroavtalstyp, där inlärningen till stor del sker på arbetsplatsen, är på framväxande.

Öppna universitetet vid Åbo Akademi

Öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen som ger alla möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet.

Öppna universitetet

 • erbjuder akademiska kurser
 • är öppet för alla, oberoende av grundutbildning
 • ordnar kurser under kvällar och veckoslut
 • verkar i hela Svenskfinland
 • erbjuder 50 olika ämnen
 • arrangerar även nätkurser

Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia

Det är möjligt att avlägga kurser eller större studiehelheter utan att vara inskriven som examensstuderande vid yrkeshögskolan. Studierna förverkligas i enlighet med examenskraven vid yrkeshögskolan Novia.

Man kan inte avlägga examen inom öppna yrkeshögskolan men avlagda prestationer räknas senare tillgodo i de fall de är förenliga med ifrågavarande examenskrav.

Undervisning ges inom alla studieprogram i Ekenäs, Jakobstad, Vasa och Åbo.

Uppdragsutbildningar

Våra uppdragsutbildningar finns till för dig som vill ha flexibla lösningar och egna alternativ i företaget eller organisationen. Vi har arrangerat uppdragsutbildningar inom språk och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Bland annat företag som förberett sig för certifiering av kvalitetssystem har valt denna typ av utbildning.

Även organisationer inom social- och hälsovård har aktivt använt sig av denna utbildningsform för att ordna personalfortbildning. Exempel på uppdragsutbildningar är utbildningar inom ledarskap, vårdplanering och -dokumentation samt vård och rehabilitering för olika patientgrupper.

Utbildningens schema och innehåll planeras utgående från framställda behov och önskemål. Beroende på innehållet kan utbildningen förläggas till eller utanför arbetsplatsen.

En uppdragsutbildning innebär att du i samarbete med oss avgör:

 • Hur utbildningen skall förverkligas
 • Vad som skall ingå
 • Var den skall hållas
 • Vem som skall delta
 • Hur omfattande utbildningens olika avsnitt blir

Utbildningen kan omfatta hela företagets eller organisationens olika behov. Utbildningen kan därför innehålla avsnitt från olika branscher och ämnesområden såsom IKT, teknik, ledarskap, språk, internationella ämnesområden, kultur och hälsovård. Varför inte förverkliga utbildningen som ett projekt!