Förstärk din position som företagare

Vi erbjuder utbildning både för dig som planerar att etablera dig som företagare och för dig som redan har erfarenhet och vill fördjupa din yrkeskompetens.  Vi svarar mot de behov som både större företag och småföretagare har.

På våra utbildningar kan du som ledare eller medarbetare uppdatera och fördjupa ditt kunnande på företagsrelaterade områden. Det kan t.ex. gälla ekonomistyrning, kvinnors företagande, marknadsföring, logistik, revision, internationalisering eller internet som ny handelsplats.

Hos oss kan du också få hjälp med att skräddarsy en utbildning för ditt företag eller din organisation. Vi har ett imponerande nätverk av kunskap och kompetens att tillgå i högskolornas personal men anlitar även vid behov expertis utifrån – allt efter utbildningens mål. Inom ramen för olika projekt kan CLL också erbjuda nya, flexibla samarbetsmodeller, så att näringsliv och samhälle kan dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer.

Dina behov som egen företagare eller som företagsledare som är vår utgångspunkt. Vårt uppdrag är att svara mot de behov av ny kunskap och kompetens som finns, så att ditt företag skall kunna utveckla sin lönsamhet och konkurrenskraft.

En gynnsam utveckling för dig och ditt företag är vårt mål.

Fortbildningschef
Riska, Mona

Kontaktpersoner
Drugg, Katarina, Entreprenörsakademin
Laitila, Satu
Söderlund, Nina, kvinnors företagande
OH HAI