Hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp som inbegriper ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Kompetensområdet omfattar kännedom om både lokala och globala perspektiv.

Vi arrangerar nationella och internationella seminarier och workshops för olika aktörer inom the Baltic University Programme (BUP). Målgruppen är speciellt personer inom den högre utbildningen i Östersjöregionen. Tyngdpunkten ligger på hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati inom regionen.

Projekt inom miljö och hållbar utveckling som CLL är involverat i.

Fortbildningschef
Riska, Mona

Kontaktpersoner
Blomqvist, Ea
Fredenberg, Johanna
Lindroos, Paula, BUP
Lundberg, Cecilia
Suomalainen, Sinikka, BUP, Nordic ESD & Campus Greening, öppna universitetets tvärvetenskaplig ämne Miljökunskap 25 sp.

Orter:

OH HAI