Vi erbjuder dig som är företagare, mångsysslare, konstnär eller anställd inom kultur och produktutveckling fortbildning för att fördjupa dina specialkompetenser och bredda din yrkesprofil. Du kan välja bland kurser i språk, litteratur, formgivning, bildkonst, scenkonst, fotografering, film- och TV- produktion, musik och kulturproduktion. Vi kan också skräddarsy utbildningar för organisationer och företag.

Du som är aktiv konstnär och kulturarbetare och har intresse för att coacha andra, jobba i och med företag och stimulera innovationsarbete kan erbjudas utbildning till konstnärlig konsult.

För dig som skriver eller intresserar dig för litteratur erbjuds kurser i kreativt skrivande: ”Litterärt skapande” en längre författarutbildning, ”Skrivande kvinnor” en kortare utbildning.

Fortbildningschef
Riska, Mona

Kontaktpersoner
Humina, Katarina, utbildning i kreativt skrivande, fortbildningskurser i kulturjuridik och -kritik, inom öppna universitetet: filosofi, historia, konstvetenskap, kulturledning, språk&kommunikation
Pettersson, Nancy, inom öppna universitetet: folkloristik, litteraturvetenskap, religionsvetenskap
Söderlund, Nina, Bada i svenska, Skärgårdsinstitutet, Kreativa kvinnor
Åkerlund, Pian, inom öppna universitetet: interkulturell kommunikation, logopedi

Orter:

OH HAI