Ledarskap och medarbetarskap

Våra ledarskapsutbildningar  erbjuder dig en möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap till en framgångsfaktor. Våra utbildningar tar fasta på de kunskaper och kompetenser som dagens ledare behöver i en ny verklighet med förväntningar på större effektivitet, kontinuerlig förändring och tillväxt – utan att förlora sitt eget och medarbetarnas välbefinnande.

CLL har lång erfarenhet av ledarskapsutbildningar för ledare, chefer, personal- och verksamhetsansvariga från både privat och offentlig sektor. Våra ledarskapsutbildningar är utvecklande och meningsfulla lärmiljöer där du deltar i ett kunskaps-, erfarenhets- och idéutbyte kring konsten att leda.

Vi erbjuder även utbildningar där du och din egen personliga utveckling står i fokus.  Vi talar om samhällsförändringar, nyordningar på arbetet, samordning av arbetsuppgifter och mitt i allt detta står DU som enskild individ och vill klara av alla dessa förändringar och de krav som ställs på dig. Det finns ett uppenbart krav på förändringsberedskap och förändringskompetens.

Kom med och bli inspirerad till nytt tänkande och handlande i ditt ledar- och medarbetarskap!

Fortbildningschef
Riska, Mona

Kontaktpersoner
Hinders, Marica, förbättringsledarskap, Lean
Kronqvist, Anita, personlig utveckling
Pettersson, Nancy, ledarskap på bibliotek
Sandén, Torbjörn, ledarskap i skolan
Westerén, Kristina, förändringsledarskap, ledarskap i skolan
Åkerlund, Pian, ledarskap

Orter:

OH HAI