Det är viktigt att du som lärare har möjlighet att förstärka dina ämneskunskaper både teoretiskt och praktiskt inom det naturvetenskapliga området. Vi erbjuder fortbildning i form av kurser, seminarier och längre program, ofta som lärarfortbildning i samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan.

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL). Målsättningen är att stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga.

Fortbildningschef
Riska, Mona

Kontaktpersoner
Fredenberg, Johanna, lärarbehörighetsutbildning i fysik, matematik och kemi, inom öppna universitetet: farmaci, geografi
Lundberg, Cecilia, Koordinator för Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan, koordinator för LUMA-center Finland: Åbo Akademi
Suomalainen, Sinikka, inom öppna universitetet: biologi, geologi, geografi, miljökunskap
OH HAI