Skolan som arbetsplats är komplex och unik i sitt slag. Den ena stunden är arbetet jordnära och konkret – i nästa stund intellektuellt utmanande och abstrakt. Ett komplext arbetsfält skapar specifika fortbildningsbehov och vi ser det som vår uppgift att svara på dessa.

Vi har under många år arrangerat lärarfortbildning samt fortbildning för personal verksam inom utbildningens stödtjänster och daghem. Vi kan lärarfortbildning och vi finns här för dig och din skola!

Vi erbjuder även kompetensförsörjning och fortbildning som riktar sig till personal inom näringslivet. Har din arbetsplats behov av pedagogisk fortbildning i smågruppsmetodik, processinriktat arbete med företagets värderingar eller utveckling av organisationens ledarskap? Vi planerar lämplig fortbildning utgående från organisationens behov.

OBS! KURSKATALOG 2017-2018

NY KURSKATALOG INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLEUNDERVISNING 2017-2018

 

Fortbildningschef
Forsberg, Camilla

Planerare i Vasa
Ahlbäck, Linda, mångkultur, språkutveckling och multimodalt lärande
Grägg, Charlotte, konst- och färdighetsämnen, specialpedagogik och elevvård
Henriksson, John, Tutorlärarprogrammet, digital lärande
Norrgård, Linda, småbarnspedagogik och förskola, ledarskap, arbetshandledning och konsultation
Söderbacka, Maria, e-lärande och IKT inom undervisningen
Österåker, Carina, utbildningsledarskap, konferenser, marknadsföring och information
Planerare i Åbo
Henriksson, Ann-Catherine, allmän och ämnesrelaterad pedagogik, utomhuspedagogik, Resurscentret för naturvetenskap och teknik i skolan
Lundberg, Cecilia, naturvetenskap och IKT inom undervisningen
Pettersson, Nancy, e-lärande och informationskompetens/multilitteracitet
Westerén, Kristina, ledarskap i skolan, förändringsledarskap
Åkerlund, Pian, teamledare i Åbo, psykologi, logopedi, Hur inkludera positiv psykologi i skolvardagen
OH HAI