samhallsvetenskap2Vi erbjuder fortbildning för kommunalt anställda, kyrkans personal och övriga personalgrupper inom offentliga sektorn i behov av kompetenshöjning inom t.ex. juridik, ledarskap eller ekonomistyrning.

Grunden för vår fortbildning är mångvetenskaplig förståelse, aktuell forskning och tillämpbar kunskap. I vår projekt- och fortbildningsverksamhet är regional utveckling och stärkande av lokalsamhällets kompetens centrala målsättningar. Vi har mångåriga erfarenheter av att arbeta med skärgårdens och glesbygdens utmaningar, t ex entreprenörskap, innovationer och användning av ny teknologi.

Vår verksamhet uppmärksammar människans totala livssituation och regionen som livsmiljö och hållbar tillväxt. Detta sker genom projektverksamhet, populärvetenskapliga föreläsningar, seminarier och konferenser. Vi använder oss också av nordiska experter och föreläsare.

Vi samarbetar med många olika discipliner inom ÅA däribland företagsekonomi, offentlig förvaltning, rättsvetenskap, sociologi, socialpolitik, statsvetenskap och teologi.

Fortbildningschef
Riska, Mona

Kontaktpersoner
Gräsbeck, Carina, inom öppna universitetet: offentlig förvaltning, sociologi, skärgårdskunskap, nationalekonomi, statistik, statskunskap
Humina, Katarina, inom öppna universitetet: kvinnovetenskap
Långkvist, Kurt, juridik, inom öppna universitetet: europakunskap, rättsvetenskap
Pettersson, Nancy, inom öppna universitetet: informationsvetenskap, företagsekonomiska ämnen
Söderbacka, Maria, kyrkans arbete
Söderlund, Nina, entreprenörskap, kommunal och offentlig förvaltning, regional utveckling, skärgård
Tenhonen, Pekka, arbetslivsutveckling, innovationer
OH HAI