Teknik – ett mångsidigt arbetsfält

Dagens samhälle är långt beroende av teknik. En utexaminerad ingenjör är verksam inom t.ex. samhällsplanering, byggande, konstruktion eller inom produktion inom industrin och företag. Andra typiska arbetsområden kan vara teknisk försäljning, arbetsledning, drift och underhåll, transport och logistik. Eller så är man verksam som företagare, konsult, konstruktör eller produktutvecklare.

Vår fortbildning har beredskap att svara mot hela bredden av det tekniska arbetsfältet.

Vi kan skräddarsy utbildningar för ditt företag och ge dig individuell kunskap inom många olika specialämnen inom IT, så som systemplanering, programmering, användning av programvaror m.m. Behöver du konsultation och handledning på arbetsplatsen är det också något vi gärna planerar och genomför. Vi har ett stort kontaktnät av expertis inom olika områden.

Fortbildningschef
Riska, Mona

Kontaktperson
Fredenberg, Johanna, DI-linjen i kemiteknik inom öppna universitetet
Gräsbeck, Carina, datavetenskap, DI-linjen i datateknik, infromationssystem inom öppna universitetet
Söderbacka, Maria, e-lärande och IKT inom undervisningen

Orter:

OH HAI