Centret för livslångt lärande

Hitta oss på Facebook

Våra bloggar

I öppna universitetets blogg skriver vi om vuxenstudier ur olika synvinklar.

Öppna Universitetets blogg

Prenumerationer

Nyhetsbrevet CLLsius hjälper dig att hålla koll på varmt och kallt inom vuxenutbildning och livslångt lärande. Prenumerera

Tidskriften Skärgård utkommer med 4 temanummer per år. Prenumerera

LUMA-center Åbo Akademi

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande. Målsättningen är att stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga.
LUMA-centret