Även de unga lider av den pågående ekonomiska lågkonjunkturen och det svaga sysselsättningsläget. För att underlätta läget och förstärka ungdomsgarantins förverkligande har ett treårigt projekt med ESF-finansiering startats: Navigatorn – Ohjaamo. Navigatorn är en ny typ av servicepunkt, som strävar efter att hjälpa unga under 30 år i frågor som rör utbildning, arbete eller rehabilitering. Sammanlagt finns för tillfället 34 Navigatorer runt om i Finland, varav 14 är pilotprojekt. Navigatorn Österbotten är ett av dessa.

Spindeln i nätet

Nina Waxlax, projektchef för Navigatorn Österbotten, berättar att Navigatorn fungerar som en spindel i nätet. Nätet, eller nätverket, består av olika instanser som erbjuder god service på många olika områden, men som inte alltid känner till övriga instansers arbete och därför inte kan hjälpa den unga vidare. Navigatorn Österbotten samlar alla aktörer som ungdomar kan ha hjälp och stöd av och man försöker se till att den unga hittar rätt.

– I en arbetssituation kan man sitt, men känner inte till hur och vart man ska styra den unga personen. Navigatorn ska hjälpa till med att öka samarbetet mellan de olika instanserna, säger Waxlax.

Navigatorn Österbotten har två anställda inom projektet, Waxlax och servicekoordinator Tiia Ahonen. Resten av arbetsstyrkan finns i nätverket och de olika instanserna. Tredje sektorns aktörer och ungdomarna själva är också med och utvecklar servicen.

CLL jobbar med Navigatorn Österbotten via TESSU

TESSU (Tehdään yhdessä ohjausta – Handledning tillsammans) är ett projekt som ska stöda Navigatorerna, och det är via TESSU som CLL kommer in i bilden, berättar Waxlax.

– Vi har haft två arbetsverkstadstillfällen i regi av CLL. Bland annat jobbade vi med att göra en verksamhetsplan och en strategi och diskuterade hur vi uppnår våra mål genom en SWOT-analys, säger Waxlax.

Waxlax har varit mycket nöjd med CLL:s roll i sammanhanget.

– CLL fungerar som en bra partner för Navigatorn och vi kommer att fortsätta arbeta vidare tillsammans under hösten.

CLL stödjer de tvåspråkiga Navigatorerna

Satu Laitila och Kicki Häggblom är de personer som är knutna till TESSU-projektet från CLL:s sida.

– Vår roll är att speciellt stöda de tvåspråkiga Navigatorerna i Finland. Aktiva processer är redan i gång i Karleby och Vasa och under våren och hösten hoppas vi få igång fler, säger Satu Laitila.

TESSU-verksamheten sker nationellt och är ett samarbete mellan Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Hämeen Ammattikorkeakoulu och Åbo Akademi.

– Vi jobbar med att stärka den branschöverskridande handledningskompetensen men i praktiken stöder vi Navigatorernas hela verksamhet, säger Kicki Häggblom.

Samarbete ska bli vardag

Tillsammans med de centrala aktörerna har Navigatorn Österbotten gjort en informationsvideo för sin målgrupp. Man deltar också i mässor, gör skolturneringar och ordnar skolningar.

– Vi har också anordnat en tävling där ungdomar fick föreslå jobb som inte finns, men som borde finnas, berättar Waxlax.

I sommar har tio av förslagen utvecklats till sommarjobb för ungdomar i Vasanejden. De nya jobben handlar bland annat om att lära åldringar att hantera teknik och om att sprida information på sociala medier om vad som pågår i Vasa i sommar, i samarbete med stadens marknadskommunikationssavdelning och Visit Vaasa.

Framöver strävar Navigatorn Österbotten efter att utveckla samarbetet mellan de olika instanserna. När projektet är slut är tanken att arbetssättet mellan de olika instanserna ska ha blivit vardag.

 Maria Johansson