SG-jul-2014

Presenterar aktuell skärgårdsforskning och diskuterar frågor som rör skärgården och våra svenska kustbygder. Utkommer med 4 temanummer per år. http://www.skargard.fi/

Prenumerationer och lösnummer sköts av Julin, Anita
Adress: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo